Brandklass AB

Vi har ambitioner att ligga i framkant när det gäller brandtekniska åtgärder. Vi vill vara med och skapa förståelse för de lagkrav som regleras av myndigheter idag men även framtida krav. Alla människor, egendom och inverkan på verksamhet måste garanteras brandsäkerhet. Utifrån de bränder som skett under senare år kommer det i framtiden komma skärpta och tydligare brandkrav. Brandklass AB säkerställer kvalitet på slutförd produkt utifrån de lagkrav som finns idag. Att göra rätt från början innebär att vi bestämmer i detalj våra arbetsmoment. På detta sätt, säkras kvalitetskraven och samtidigt förebyggs störningar under projektets olika faser.

Vi vill vara med och skapa lyckade byggprojekt därför kommer vi leverera rätt produkt till rätt pris och göra kunden medveten om vad olika alternativ innebär kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och kostnadsmässigt. Planeringens betydelse för projektet är viktigt dvs en bra planering är lika med ett bra slutresultat och vilket betyder att alla parter tjänar på en väl genomförd planering har utförts.

Vi skall vara en pålitlig och långsiktig affärspartner för er kunder, våra leverantörer, underleverantörer och medarbetare. Alla skall må bra av vårt samarbete, därför lägger vi ner tid och engagemang på att skapa goda relationer.

Vi anser att trivseln är en förutsättning för framgångsrika projekt och våra medarbetare är handplockade utifrån sina kunskaper inom brandskyddsarbete men också sin sociala kompetens.

Ni kunder är betydelsefulla för oss, därför vill vi skapa trygghet för båda parter. Som utgångspunkt för att skapa goda relationer mellan oss krävs öppenhet, delaktighet och bra kommunikation.

Brandklass AB:s kunder kan lita på att vi tar ansvar och ger optimal leveranstrygghet.