VÄLKOMMEN TILL BRANDKLASS AB

Brandskydd – ett område med en hel del krav att hålla ordning på

Brandklass AB
 utför allt brandskyddsarbete enligt lagstiftning, regler, standarder och normer. Vi hjälper er att strukturera all brandskyddsdokumentation. Dokumenten sammanställs och finns tillgängligt för kunden från tiden man påbörjar projektet tills man avslutar det. Allt färdigställt brandskyddsarbete dokumenteras grundligt i form av egenkontroller. Egenkontrollerna består av vad som är brandskyddat, vilket material som använts, vart och när arbetet har utförts. Detta genomtänkta tillvägagångssätt ökar effektiviteten, färre ändringsarbeten, tidsvinst, lägre kostnader och förbättrar sökbarheten för er. ”Det är just det här, som är vår styrka!”

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd. Kraven är olika beroende på typ av byggnad och verksamhet som bedrivs där. Vårt arbete handlar om att förhindra och begränsa bränder!”

Vi vill hjälpa er med:

 

  • Att byggherren får det brandskydd som upphandlats
  • En komplett dokumentation, med egenkontroller & tillhöriga dokument
  • Minska antalet fel under projektering & produktion

 

  • Minska kostnader för åtgärdande av fel
  • Bättre möjlighet att hålla tidplan, få slutbesked och ta byggnader i bruk
  • Bättre brandskydd i era färdiga byggnader