Kvalitet

 

Kvalitetsarbetet innebär att Brandklass AB skall uppfylla de krav och mål som gäller för en verksamhet
enligt lagar och andra föreskrifter samt arbeta med ständiga förbättringar.

Inom vår verksamhet bedrivs kvalitetsarbetet som en integrerad del av affärsverksamheten, till
grund är våra uppställda kvalitetsmål.

 • Att vi ska tillgodose kundens önskemål och eftersträva kostnadseffektiva lösningar
 • Att leverera rätt material och rätt tjänst enligt kundens beställning
 • Att alltid arbeta med material av högsta kvalitet ur både miljö, arbetsmiljö och
  säkerhets hänseende
 • Skapa förutsättningar för delaktighet
 • Att vi ständigt förbättrar processen från första kontakt hela vägen till utfört arbete
 • Att stödja, rådgöra, informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer
  för att säkerställa slutproduktens kvalitet
 • Att driva arbetsplatsen med god ordning, planering och säkerställd dokumentation